Udruga za multimedijalnu umjetnost i afirmaciju kulture – Sintoment sa sjedištem u Mariji Bistrici, osnovana je u cilju promišljanja, stvaralaštva i razvoja multimedijalne umjetnosti i umjetnosti općenito te afirmacije kulture užeg zavičajnog područja, područja Republike Hrvatske i poticanja multikulturalnih dijaloga.

Neke od djelatnosti udruge su:

– promišljanje, stvaralaštvo i razvoj multimedijalne umjetnosti i umjetnosti općenito, užeg područja i Hrvatske te interdisciplinarna suradnja sa ostalim udrugama, društvima, organizacijama i platformama u Hrvatskoj i svijetu
– istraživanje i afirmacija kulture užeg zavičajnog područja, područja Republike Hrvatske, s naglaskom na jezične, glazbene te likovne vrednote (tradicionalne i suvremene) i poticanje multikulturalnih dijaloga na osnovu istoga
– izrada i provedba projekata iz područja multimedijalne umjetnosti i kulture u svrhu razvoja, afirmacije i njegovanja istih
– promišljanja o identitetima u prostoru te na koje se sve načine isti manifestiraju u pojedinim segmentima umjetnosti
– organiziranje kulturnih manifestacija i ostalih javnih događanja u Općini Marija Bistrica, na području Krapinsko – zagorske županije i šire (festivali, predstave, koncerti, izložbe, predavanja, tečajevi, radionice, seminari, okrugli stolovi, konferencije, priredbe, natjecanja, promocije, debate)
– izdavačke djelatnosti (izdavanje knjiga, brošura, multimedijalnih sadržaja (cd, dvd), plakata, letaka i drugih vrsta promotivnih materijala) u skladu sa zakonom
– sudjelovanje u pripremanju i realizaciji planova i programa kulture na podrucju Općine Marija Bistrica, Krapinsko-zagorske županije i šire
– pružanje usluga zainteresiranim partnerima u okviru djelatnosti dopuštenih zakonom i statutom
– pokretanje drugih odgovarajućih aktivnosti u skladu s osnovnim ciljevima Udruge

Predsjednica: Bernarda Cesar
Dopredsjednica: Ivanka Bičak
Tajnica: Emilie Jurič Augustinović

Kontakt:

info@sintoment.hr

+385 91 7662 666

 

PROGRAM RADA SINTOMENT 2021

financijski plan Sintoment 2021